Dag invulling

Voorschoolse opvang.

Als de kinderen gebracht zijn door de ouders kunnen de kinderen binnen vrij spelen. De kinderen die nog niet ontbeten hebben, kunnen eerst ontbijten. De pedagogisch medewerker brengt rond 8.15 de kinderen naar school en loopt met de jongste kinderen mee naar de groep.

Naschoolse opvang.

Als de kinderen aankomen met ons op de BSO, krijgen zij fruit/rauwkost, drinken en een koekje. We bespreken samen de dag en bespreken wat we gaan doen. Wij stimuleren de kinderen om naar buiten te gaan en dat proberen wij na het fruit eten ook te doen. De buitenspeelplaats zorgt voor: natuurbeleving, beweging, zonlicht, frisse lucht en ruimte. Het is belangrijk dat kinderen de juiste kleding aan hebben afgestemd op het weer. Aan het eind van de dag kunnen de kinderen binnen activiteiten doen of vrij spelen. Er zijn verschillende ruimtes met materiaal passend bij verschillende leeftijden. Rond 17.00 eten wij een belegde cracker met de kinderen. Tussen 17.15 en 18.00 kunnen de kinderen worden opgehaald.

In de vakanties werken wij met thema’s die van tevoren kenbaar worden gemaakt. Ook is het fijn om verschillende uitstapjes te maken en natuurlijk doen wij mee aan het huttendorp de eerste week van de zomervakantie. 4 weken voor iedere vakantie ontvangen ouders een nieuwsbrief en kunnen ouders hun kinderen opgeven voor de vakantie.