Pedagogisch beleid

Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde en goede ontwikkeling van een kind. De inbreng van zowel het kind als de pedagogisch medewerker staan hierbij centraal. Bij ’t Buitenhof vinden we het van belang dat er uit een kind een mens groeit dat eerlijk is en respect toont voor zichzelf, voor de ander en zijn omgeving. Een mens dat openstaat voor de ander, dat zich verantwoordelijkheid voelt, sociaal denkend en assertief is. Deze eigenschappen zien we als de belangrijkste basis voor een goed functionerend mens in de maatschappij.

Bij ’t Buitenhof werken we met een verticale groep, dat betekent dat kinderen van verschillende leeftijden tijd met elkaar doorbrengen. Het kan heel waardevol zijn om verschillende leeftijden bij elkaar te zien, de jongere kinderen kunnen leren van de oudere en de oudere kinderen voelen zich verantwoordelijk en leren om andere kinderen te helpen. Ook zien we dat broers en zussen het soms even fijn vinden elkaar te zien. Toch is het ook waardevol de groep te splitsen en twee groepen te maken. Dit kan wanneer er twee pedagogisch medewerkers op de locatie werken. Er zijn dan ook meer kinderen en het is dan goed om activiteiten aan te bieden passend bij de leeftijd.

De vier pedagogische basisdoelen

De vier pedagogische opvoedingsdoelen die in de Wet kinderopvang genoemd worden, zijn uitgangspunt bij het opstellen van ons pedagogisch beleidsplan.

Deze vier pedagogische basisdoelen zijn:

  1. Het aanbieden aan kinderen van een gevoel van emotionele veiligheid.
  2. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
  3. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie.
  4. Het bieden van de kans om zich waarden en normen eigen te maken.

Het uitgebreide pedagogisch beleidsplan is op te vragen bij:
info@tbuitenhof.nl

Bij de aanmelding van uw kind, kunt u het pedagogisch beleidsplan thuis gestuurd krijgen.
Ook ligt het ter inzage op de locatie van BSO ’t Buitenhof.

T Buitenhof BSO Definitief ID 466312
PDF – 198,7 KB 31 downloads
T Buitenhof BSO Definitief ID 464982
PDF – 210,2 KB 26 downloads