Plaatsingsbeleid

Buitenschoolse opvang ’t Buitenhof biedt kleinschalige opvang met de natuur als uitgangspunt. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de aandacht krijgt dat het verdiend. Maar ook het groepsgevoel vinden wij iets wat aandacht verdiend. Ieder kind is in principe welkom bij ’t Buitenhof, tenzij de begeleiding te zwaar is vanwege een handicap. Moeilijke kinderen kennen wij niet, wel kinderen die tijdelijk of constant meer aandacht nodig hebben.

Uw kind kan al voor één dagdeel geplaatst worden. De BSO zorgt voor continuïteit in de opvang met pedagogisch medewerkers die vaste gezichten zijn. Voor en na schooltijd en in de vakanties is er opvang. Ook is er opvang op ingelaste vrije dagen op school en bijvoorbeeld studiedagen. Deze dagen moeten wel op tijd worden doorgegeven. Er is enige mate van flexibiliteit in de opvang mogelijk doordat er ruimte is om te ruilen op sommige dagen. Dit moet wel van tevoren worden overlegd.

Bij een aanmelding van een nieuw kind, hebben wij eerst een intake gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). Het kind komt daarna samen met de ouder(s) een middag met het kind kijken. Het wennen van een kind, heeft ons volle aandacht en er wordt extra tijd aan een te wennen kind besteed. We oefenen in de wenperiode ook de regels waar   de BSO mee werkt.